aa -

Door ‘t groen naar school

Bedenker: Sofie Vermaut

Foto: Sofie Vermaut

De bewegwijzering van de meest schoolvriendelijke fietsroutes zou met groenere oplossingen kunnen worden aangepakt, in plaats van standaardpijlen en bewegwijzering in kunststof, metaal … Dat kan met kleuren en/of verschillende bloemen en planten, waarbij een kleur voor een richting of ‘Pas Op Punt’ … staat. Pijlen kunnen bijvoorbeeld ook met klimop of mos gevuld worden. Zelfs winterharde oplossingen zijn mogelijk. Dat zou het straatbeeld zeker en vast groener maken!

Pijlen kunnen op de grond maar ook als tatoeage aan muren aangebracht worden.

Particulier

doorgroennaarschool.png De impact van dit concept op duurzaamheid is in absolute waarde eerder beperkt, maar door de grote navolgbaarheid kan de betekenis significant zijn.

De voordelen zitten vooral in de verspreiding van kleine groenelementen, waarbij afhankelijk van de soortenkeuze meer of minder bereikt kan worden voor lokale fauna en flora. Er zijn dus meerdere plekken in de stad of het dorp die hun voordeel halen met een kleine ingreep. Naast een stapsteen voor kleine fauna als bijen en vlinders heeft het groen een positieve impact op het welbevinden in de omgeving.

Het inzetten van groen voor bewegwijzering heeft bovendien voordelen op het vlak van materiaalgebruik. Muurtatoeages kunnen het gebruik van palen voor bewegwijzering overbodig maken, wat een pesticidenvrij wegontwerp op zijn beurt ten goede kan komen en minder afval met zich meebrengt. Het groenafval kan via de groendienst onder meer gecomposteerd worden.

Daarnaast is de doelgroep – fietsende kinderen – bij uitstek belangrijk voor een toekomstige duurzame ontwikkeling. Veilig naar school kunnen fietsen heeft een positieve impact op de verkeersleefbaarheid, gezondheid en een duurzame levenshouding.

De methodiek van deze duurzaamheidstoets wordt hier verder toegelicht.