aa -

Glooiende oever en uittreedmogelijkheden voor kleine dieren

Bedenker: Bos Debusscher

Foto: Yves Adams

Gentse waterlopen worden afgebakend door scherpe en vaak hoge betonnen oevers. Daardoor kunnen kleine dieren, die op de overgangszone tussen water en land leven, niet of moeilijk in en uit het water (kleine amfibieën, kuikentjes …).

Het aanbrengen van uitstapplaatsen en zachte overgangszones zal leiden tot meer biodiversiteit, wat op zijn beurt de waterkwaliteit ten goede komt.

perreken

27/10/2013 at 16:10

De vraag is natuurlijk hoe doe je dat constructief (vaak diep water) en zonder de scheepvaart(recreatief) te belemmeren ? Het idee is zeker positief maar volgens mij kan het alleen gebeuren langs oevers die nog niet ‘hard’ zijn gemaakt maar waar de problematiek evengoed aanwezig is.

Dirk Cleiren

12/11/2013 at 16:12

Wij gaan in Niel een uitstapplaats voor kleine dieren realiseren aan de getijderivier Rupel. Het is niet simpel om dit te realiseren en het blijkt allesbehalve exacte wetenschap te zijn. We moeten blijkbaar nog heel veel ervaring opdoen om te weten welke inrichting resultaten bekomen. Dus in eerste instantie inrichten en monitoren, inrichting aanpassen en opnieuw monitoren. Ik bied onze werken graag aan als site om te monitoren. Zie ook enkele fotos’ van ons project op facebook “groen in de stad”: https://www.facebook.com/groenindestad?fref=ts

eetbarelinten.png Het concept heeft een positieve impact op de biodiversiteit (ontwikkelen van stapstenen voor lokale fauna en flora) en de structuurkwaliteit van waterlopen.

Het idee sluit aan bij het project ‘Groene oevers’ van de stad Gent. Het kan ook aangegrepen worden om de draagvlakvorming voor integraal waterbeleid, klimaatadaptatie en biodiversiteit te vergroten. Zo kan men in de stad informatieborden plaatsen, die omwonenden en voorbijgangers bewustmaken van de natuur en de ecosysteemdiensten die ze de stad levert.

De economische en sociale impact zijn beperkt. Afhankelijk van de schaal en de uitvoeringsmodaliteiten kan een dergelijke oeverzone de beeldkwaliteit van een plek positief beïnvloeden. Ook de impact op klimaatadaptatie is afhankelijk van de ruimte die de lokale verbreding zal krijgen. Door die potenties samen aan te grijpen zou het project een grotere positieve impact kunnen waarmaken.

De methodiek van deze duurzaamheidstoets wordt hier verder toegelicht.