aa -

Graspoppen

Bedenker: Ben Hagenaars

Uitvoerder: Stad Hasselt i.s.m. creatief bureau Mooz

Voorbeeldconcept

Meer info: info@mooz.be

Geïnspireerd op wat graffitiartiesten doen, ontwierp Hagenaars de POA. Die ecologische pop, die met de hulp van de stadsbewoners overal in de stad zal opschieten en groeien, zorgt voor een bedrieglijk beeld van spontaan groene plekken.

‘Animation Vegetation’ is een interactief designproject om meer groene ruimtes te doen ontstaan in steden. Vaak liggen steden onder vuur wegens het gebrek aan groene ruimtes. Die groene ruimtes zijn heel belangrijk voor de leefbaarheid van de stad, maar ook voor het zuiveren van de lucht en het genereren van zuurstof.

Hagenaars’ inspiratie om dat probleem aan te pakken in Hasselt gaat terug op de spontaneïteit en de ongelimiteerdheid van graffitikunstenaars, die op elke beschikbare muur of proper oppervlak hun ding doen. Om groen te verspreiden in de stad past Animation Vegetation dezelfde guerrillatactieken toe.

De POA is een 3D-figuur uit jute, een plantaardige vezel, die opgevuld kan worden met een mengeling van aarde en plantenzaden. Als de figuur voldoende water krijgt, bloeit die na een tijdje. Zo wordt de POA een ecologische equivalent voor graffititags die welig tieren in de openbare ruimte.

Dit voorbeeldconcept komt uit de publicatie ‘Ideeën voor groenere steden en gemeenten in Vlaanderen’.

Elk ingediend concept krijgt een duurzaamheidsscore. Die becijfert in hoeverre het concept rekening houdt met milieu, gezondheid, leefbaarheid, economie, biodiversiteit.

Dit is een voorbeeldconcept en neemt niet deel aan de wedstrijd. Daarom wordt er geen duurzaamheidsscore voor berekend.

Meer info over de duurzaamheidstoets vind je hier.