aa -

Het eetbare moestuinhuis

Bedenker: Brand Senses

Meer info: www.de-kleine-dingen.blogspot.be/2010/06/fijn-weekend-appeltern.html

In de tuinen van Appeltern, een groot tuininspiratiepark in Nederland, staat een klein huisje, dat helemaal volhangt met eetbare planten. De muren bestaan uit zakken, gevuld met aarde en groenten: sla, spinazie, bieslook, kruiden … Zo worden de muren groen én eetbaar. Zo’n huisje kan ook op andere plaatsen: voorbijgangers mogen groenten en kruiden afknippen en mee naar huis nemen.

Het-eetbare-moestuinhuis.pngHet huisje kan een ontmoetingsplek vormen en mensen samenbrengen. Tegelijk kan het leermomenten aanreiken rond het eten en/of telen van kruiden, groenten ... Daarnaast kan de stad, een vzw of een andere (tijdelijke) organisatie (bijvoorbeeld een groep enthousiaste buurtbewoners met wat ervaring) een infoavond of workshop organiseren die de buurtbewoners informeert over de werkwijze, mogelijkheden, geschikte soorten ... Niet alleen verhoogt de aanwezigheid van groen het algemene welbevinden, dat groen is ook eetbaar en gevarieerd.

Een moestuinhuis kan een (kleine) positieve impact hebben op het waterbeheer, door meer regenwater lokaal vast te houden. Omdat groendaken de opwarming van de stad temperen, kan het moestuinhuisje ook op dat vlak een bijdrage leveren. Door een groene wand kan men de productie van andere gevelafwerkingsmaterialen vermijden. Daardoor kan men de groenoppervlakte in soms kleine stadstuinen optimaliseren.

Als dit idee ook op openbare plaatsen vorm krijgt, kan het bijdragen tot verdere verspreiding van groene infrastructuren. Het idee zet aan om op een andere manier om te gaan met groen en innovatieve groene oplossingen te bedenken voor vertrouwde structuren.

De methodiek van deze duurzaamheidstoets wordt hier verder toegelicht.