aa -

Kringloopteams

Bedenker: Kristof Van Stichelen

Uitvoerder: Vlaco vzw

Foto: Vlaco vzw

Meer info: www.vlaco.be

Kringloopteams bestaan uit een groep lokale vrijwilligers die zich actief inzetten rond een thema dat deel uitmaakt van de biologische kringloop (zoals die in Vlaanderen is gedefinieerd in het materialenbeleid). Samen met een kringloopcoach vormt het kringloopteam een groep van kringloop-enthousiaste mensen die door hun dynamiek, creativiteit en plezier de omgeving en buitenstaanders aansteken om het ‘kringlopen’ in de praktijk te brengen en het in hun leven te verweven. Een kringloopthema kan bijvoorbeeld een kippenproject zijn, een moestuin, een scholenproject, een infoavond … Er kunnen veel dingen zijn die een kringloopteam binden: de inzet voor een locatie, bijvoorbeeld een park, school of moestuin, maar evengoed hun passie voor een onderwerp zoals koken, tuinieren … Veelal zijn het ‘bottom-up’-acties die lokaal ontstaan zonder veel sturing van bovenaf.

Leden van een kringloopteam kunnen zijn:
- Mensen die vertrekken vanuit een buikgevoel om als bewuste burgers zorg te dragen voor de toekomst. Ze zetten elkaar aan om actief te gaan kringlopen: in de tuin, thuis, op school …
- Enthousiastelingen die geïnteresseerd zijn in kringlopen, zich bewust willen engageren en zich minstens enkele uren per week kunnen vrijmaken voor de teamwerking.
- Compostmeesters, maar ook enthousiaste tuiniers, afval- en prijsbewuste keukenpieten, tuinkunstzinnige creatievelingen … Iedereen die zich gemotiveerd wil inzetten, is meer dan welkom!
- Mensen die zich vrijwillig maar niet vrijblijvend engageren voor het slagen van het kringloopproject.
- Vrienden, kennissen, buren, familie …

kringloopteams.png Een ‘kringloopteam' is een basisconcept waaruit veel concrete ideeën kunnen ontstaan. Deze duurzaamheidstoets beoordeelt enkel het gemeenschappelijke aspect 'kringlopen in teams' en gaat niet verder in op de verschillende voorbeelden. Elk concreet idee uitgewerkt door een kringloopteam vereist in feite een eigen duurzaamheidstoets.

Het basisidee van kringlopen is het ‘cradle to cradle’-principe, toegepast op natuurlijke materialen, waarbij men ervan uitgaat dat deze materialen volledig biologisch afbreekbaar zijn en als voedsel worden gebruikt door natuurlijke organismen. Het basisidee is volledig opgebouwd rond de biologische kringloop en scoort dan ook heel goed wat betreft het duurzaam omgaan met materialen.

Via kringloopteams komen mensen in contact met elkaar en bouwen ze hun lokale netwerk uit. Ze werken samen rond een bepaald thema dat tot de biologische kringloop behoort en kunnen daarbij veel van elkaar leren. Het 'cradle to cradle'-gedachtengoed wordt door enthousiaste mensen gedeeld en verder verspreid tot buiten het kringloopteam. Op die manier creëert het team een draagvlak voor de biologische kringloop en voor de toepasbaarheid van het 'cradle to cradle'-principe in het dagelijks leven en de eigen leefomgeving.

De methodiek van deze duurzaamheidstoets wordt hier verder toegelicht.