aa -

Openbaar groen

Bedenker: Jaak Geelen

Foto: Robert Hendrix

GMINA raden zouden meer met voorbeelden en netwerking (concrete ‘model’-voorbeelden zoals de gemeente Weert, Groen in de Stad, www.mijngroenidee.be, het inspiratieboek…) aan de slag kunnen gaan om in hun eigen gemeente meer en beter groen te realiseren.
Een uitstap naar een andere gemeente, om te kijken hoe de groendienst daar de zaken aanpakt, zorgt daarbij voor inspiratie. Wat ze in Weert doen, is een mooi voorbeeld: bomeninventarisatie- en beheer, vakkundige aanpak en betrokkenheid/participatie van burgers.

Met dank aan de gemeente Weert voor de foto.

Elk ingediend concept krijgt een duurzaamheidsscore. Die becijfert in hoeverre het concept rekening houdt met milieu, gezondheid, leefbaarheid, economie, biodiversiteit.

De duurzaamheidsscore wordt eerstdaags berekend.

Meer info over de duurzaamheidstoets vind je hier.