Wedstrijdreglement

Art 1: Voorwaarden voor deelname

Het Agentschap voor Natuur en Bos reikt jaarlijks de MijnGroenidee Award uit voor de meest innovatieve concepten om steden en gemeenten te vergroenen. Met ‘vergroenen’ bedoelen we letterlijk ‘meer natuurlijk groen aanbrengen’. Concepten die enkel een duurzaamheidsaspect bevatten, zoals materialen recycleren of Donderdag Veggiedag, komen dus niet in aanmerking.

Concepten worden ingediend via de website www.mijngroenidee.be. Deelname met meerdere concepten is toegelaten.

De MijnGroenidee Award wordt uitgereikt in drie categorieën: particulieren, studenten en professionelen. Particulieren kunnen ideeën indienen vanaf 26 mei 2013. In het najaar van 2013 wordt de applicatie ook opengesteld voor studenten en professionelen. De eerste editie van de Awards wordt eind 2014 uitgereikt. Eind 2013 wordt wel al een publieksprijs uitgereikt.

Elk ingediend concept moet een eigen idee of ontwerp zijn. Particulieren mogen ook ideeën die ze elders gezien hebben (bijvoorbeeld op reis), delen door ze hier te posten. De bijgevoegde foto’s moeten eigen foto’s zijn of vrij van auteursrechten, ook als het om een al bestaand idee gaat dat je op deze website wilt delen (enkel geldig voor particulieren). Het indienen van foto’s is aanbevolen om het project meer in de kijker te zetten en zo je slaagkansen te vergroten.

Concepten moeten overdraagbaar zijn naar meerdere locaties. Ideeën met uitsluitend een lokaal karakter komen niet in aanmerking voor de MijnGroenidee Award. Zulke ideeën worden het best via andere kanalen gemeld aan lokale besturen of via de algemene website van het ANB.

Art. 2: Duurzaamheidstoets

Elk ingediend concept krijgt een duurzaamheidsscore. Die becijfert in hoeverre het concept rekening houdt met milieu, gezondheid, leefbaarheid, biodiversiteit, enzovoort. Het resultaat van de duurzaamheidstoets wordt per concept gepubliceerd op www.mijngroenidee.be. De duurzaamheidstoets is een van de criteria waarop de jury zich zal baseren om de Awards toe te kennen (zie Art. 3).

Art. 3: Verkiezing van de winnaar

De prijs per categorie wordt uitgereikt door een professionele jury. Die evalueert de groene ideeën op duurzaamheid, originaliteit en vernieuwing. Het verslag daarvan kun je nalezen in de duurzaamheidstoets, die bij elk ingediend idee zal voorzien worden.

Voor het populairste idee is er een publieksprijs. Die gaat naar het groene idee dat de meeste stemmen haalt via de website. Bij een ex aequo van stemmen wordt er rekening gehouden met de duurzaamheidstoets en ontvangt het project met de beste score op de duurzaamheidstoets de publieksprijs. Stemmen voor een concept gebeurt op www.mijngroenidee.be. Iedereen mag slechts één keer stemmen. Deelnemers kunnen hun concepten verspreiden en stemmen ronselen bij hun achterban via Facebook, Twitter, Hyves, LinkedIn, …

Art. 4: Prijzen

De winnaars van de MijnGroenidee Award worden als laureaat opgenomen in de eindpublicatie van MijnGroenidee. Die publicatie zal de meest waardevolle groene ideeën van het project bundelen. Het boek wordt bezorgd aan alle Vlaamse lokale besturen en is bedoeld als inspiratiebron voor groene projecten in steden en gemeenten. De laureaten krijgen ook volop aandacht in de Engelstalige publicatie, die internationaal verspreid zal worden.

De winnaar van de publieksprijs krijgt een ticket voor een groensafari. Dat is een trip waarbij originele groenprojecten in binnen- of buitenland worden bezocht.

Daarnaast is er geen enkele vorm van onkostenvergoeding voor de inzendingen.

Art. 5: Indienen van concept na registratie

Het indienen van een concept kan alleen na registratie op de website. Concepten die niet volgens de bepalingen van dit wedstrijdreglement zijn ingediend, worden onontvankelijk verklaard.

Voordat een project gepubliceerd wordt op de website, evalueert het Agentschap voor Natuur en Bos eerst de geldigheid ervan. Die evaluatie gebeurt op basis van principes zoals duurzaamheid en milieuvriendelijkheid.

Art. 6: Auteursrechten

Het Agentschap voor Natuur en Bos behoudt het recht om de verkozen werken publiekelijk te verspreiden, mits de ontwerper vermeld wordt. Het Agentschap voor Natuur en Bos blijft eigenaar van de ingezonden documenten.

Art. 7

Elke deelnemer onderwerpt zich aan het wedstrijdreglement. Tegen de eindbeslissing is geen beroep mogelijk.